1. Link do strony z możliwością wsparcia forum:
https://pomagam.pl/forumdss_2020_22

2. Konta nowych użytkowników są aktywowane przez Administrację
(linki aktywacyjne nie działają) - zwykle w ciągu ok. 24 ÷ 48 h.

DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna

Logo Forum Onkologicznego DUM SPIRO-SPERO
Forum jest cz?ci? Fundacji Onkologicznej | przejdź do witryny Fundacji

Czat Mapa forum Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy FAQFAQ
 SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  AlbumAlbum
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
Znalezionych wyników: 4829
DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Rak trzonu macicy
Richelieu

Odpowiedzi: 34
Wyświetleń: 13252

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2019-03-30, 10:39   Temat: Rak trzonu macicy
OLILB napisał/a:
Wykonano jedynie 5 naświetlań, ostatnie w dniu dzisiejszym i zaplanowano wizytę za miesiąc.

Być może było to 5 naświetlań o silnych dawkach, z zamierzeniem miejscowego działania radykalnego.
Ale to lekarz powinien wyjaśnić, jaki cel ma zastosowana terapia.

OLILB napisał/a:
Zastanawiam mnie, dlaczego nie wykonano badań obrazowych, celem diagnostyki innych przerzutów odległych, czy to standardowe postępowanie?

W przypadku choroby rozsianej i zaawansowanej lokalizacja wszystkich widocznych w badaniach obrazowych przerzutów nie ma sensu, ponieważ wyleczenie już nie byłoby możliwe.
Jeśli z taką sytuacją mamy do czynienia, na co być może wskazują dolegliwości bólowe i przepisane ich leczenie (fentanyl) - ale to lekarz powinien odpowiedzieć na to pytanie - to wtedy wyżej opisane naświetlania mogą mieć na celu jedynie czasowe lokalne powstrzymanie rozwoju choroby.
  Temat: Rak trzonu macicy
Richelieu

Odpowiedzi: 34
Wyświetleń: 13252

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2019-03-30, 09:57   Temat: Rak trzonu macicy
OLILB napisał/a:
W ciągu 10 dni zostanie wyznaczony termin radioterapii która będzie trwać 5 tygodni.

Czy opisywana wcześniej (w 2016 r.) radioterapia była wykonana (w dalszych postach nie ma o tym informacji) ?
Dopytuję, ponieważ zazwyczaj wcześniej przebyte naświetlania ograniczają skuteczność kolejnych,
ale zakładam, że jeśli naświetlanie było, to lekarz o tym oczywiście wie.
  Temat: Guzy tarczycy
Richelieu

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 5431

PostDział: Nowotwory tarczycy, głowy i szyi   Wysłany: 2017-03-20, 20:13   Temat: Guzy tarczycy
Karolina1985 napisał/a:
o ile normy muszą być przekroczone by była pewność, że to nowotwór?

Nie ma takiej wartości. Pewność daje jedynie wynik badania histopatologicznego.

Karolina1985 napisał/a:
endokrynolog zalecał biopsję, ale ociągałam się z tym i do dziś jej nie wykonałam.

Trudno mi zrozumieć sens zasięgania porad w internecie, jeśli tak lekceważąco traktujesz zalecenia lekarzy.
  Temat: Rak piersi przewodowy / wewnątrzprzewodowy
Richelieu

Odpowiedzi: 92
Wyświetleń: 39967

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2017-03-03, 21:47   Temat: Rak piersi przewodowy / wewnątrzprzewodowy
Mikalika napisał/a:
Wczoraj odebrałam wynik RTG płuc. Opis badania brzmi:
"W polu środkowym płuca lewego cień okrągły o śr 30 mm o charakterze meta. Płuco prawe i serce bez zmian."
Mikalika napisał/a:
Jak interpretować dotychczasowe wyniki? Przerzut? Nowe ognisko choroby?

Opis wyniku wyraźnie mówi o tym, że lekarz opisujący tę zmianę uważa ją za najprawdopodobniej będącą przerzutem do płuca wcześniej rozpoznanego i leczonego nowotworu - raka piersi.

Mikalika napisał/a:
Jak rozmawiać z lekarzem? O co go zapytać? Na jakie badania mama powinna zostać teraz skierowana?

Najpierw o ocenę możliwości innego charakteru zmiany w płucu niż złośliwa.
Jednak nie nastawiałbym się na to za bardzo - skoro lekarz wysunął podejrzenie złośliwości (przerzutu), to najpewniej nie bez podstaw.
Następnie o proponowane leczenie w przypadku wystąpienia wznowy choroby i przerzutu.
W celu przygotowania się do rozmowy proponuję lekturę aktualnych Zaleceń (aktualizacja: 2014.12.03) - od str. 250: Leczenie uogólnionego raka piersi (stopień IV).
  Temat: Rak piersi luminalny B HER2-
Richelieu

Odpowiedzi: 38
Wyświetleń: 12250

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2017-02-15, 22:49   Temat: Rak piersi luminalny B HER2-
To oznacza, że nowotwór jest hormonozależny, co rozszerza możliwość leczenia o hormonoterapię.

Najprawdopodobniej są to wyniki badania jedynie pobranych wycinków przed wykonaniem zabiegu operacyjnego,
który zresztą może zostać poprzedzony chemioterapią - w takim razie guz w piersi powinien być wcześniej dokładnie rozpoznany badaniami obrazowymi do do wielkości i położenia, a także oznaczony trwałymi znacznikami określającymi jego umiejscowienie w piersi.

Jeśli najpierw będzie przeprowadzony zabieg operacyjny, to musi być wykonana procedura oznaczenia i przebadania węzła/-ów wartowniczego/-ych i w zależności od wyniku ewentualne usunięcie przynajmniej części lokalnych węzłów chłonnych.
  Temat: Rak pęcherza moczowego z przerzutami
Richelieu

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 4486

PostDział: Nowotwory układu moczowo-płciowego   Wysłany: 2017-02-15, 20:05   Temat: Rak pęcherza moczowego z przerzutami
Aisza napisał/a:
Nie daje mi spokoju myśl czy jeżeli miałaby chemioterapię okołooperacyjną (tuż przed lub po) nie doszłoby do przerzutów. Czy to niefrasobliwość lekarzy?
W zaleceniach Towarzystwa Urologicznego chemioterapia jest zalecana - niestety doczytałam o tym dopiero teraz - ale nasza pani doktor stwierdziła że nie jest potrzebna.

Owszem, aktualne Zalecenia (2013 r.), opublikowane jeszcze przed rozpoznaniem Waszego przypadku,
zawierają wskazania zastosowania chemioterapii przedoperacyjnej (str. 365):
Cytat:
Chemioterapia neoadiuwantowa
Pojawia się coraz więcej danych uzasadniających zastosowanie CTH neoadiuwantowej przed cystektomią u chorych na raka pęcherza z cechą cT2 lub cT3.
W badaniach klinicznych z losowym doborem chorych wykazano korzyść w zakresie czasu przeżycia po zastosowaniu przedoperacyjnej CTH (zwłaszcza u chorych z cechą cT3) — uzyskane wyniki potwierdzono w metaanalizie, w której wykazano znamienne wydłużenie czasu całkowitego przeżycia oraz czasu przeżycia wolnego od choroby po zastosowaniu przedoperacyjnej CTH.
Leczenie neoadiuwantowe RPM jest wskazane przede wszystkim u chorych ze stopniem zaawansowania cT3 w dobrym stanie ogólnym (ECOG =< 1).
Schematy CTH powinny zawierać cisplatynę (GC - gemcytabina i cisplatyna lub M-VAC - metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna; tab. 19) - podaje się na ogół 3 cykle.

Ola Olka napisał/a:
Aisza napisał/a:
Przed cystektomią ani po nie została poddana chemioterapii ani radioterapii.

Przed nie było zapewne potrzeby bo mama zakwalifikowała się do leczenia operacyjnego.

W świetle wyżej przywołanego cytatu jest to co najmniej poważnie wątpliwe:
zastosowanie CTH neoadjuwantowej (yCTH) wg 'Zaleceń' jest wskazane jako znajdujące uzasadnienie w wynikach aktualnych badań klinicznych.
Chemioterapia pooperacyjna (uzupełniająca, adjuwantowa) wg dotychczasowych badań ma znacznie mniejsze znaczenie,
może być stosowana jeśli nie podano wcześniej yCTH, zatem np. w takiej sytuacji jak w Waszym przypadku.
Trzeba jednak liczyć się z tym, że jej skuteczność jest (zapewne nawet znacznie) mniejsza niż w przypadku yCTH:
Cytat:
Chemioterapia uzupełniająca
Rola CTH uzupełniającej radykalny zabieg operacyjny u chorych na RPM jest niepewna i nie jest ona postępowaniem standardowym (nie wykazano jednoznacznie korzyści).
Uważa się jednak, że zastosowanie leczenia uzupełniającego można rozważać u chorych na raka wywodzącego się z nabłonka przejściowego szerzącego się pozapęcherzowo (≥ pT3), z zajęciem węzłów chłonnych lub z innymi czynnikami ryzyka (np. zajęciem naczyń).
Chorzy powinni otrzymać rzynajmniej 3 cykle CTH zawierającej cisplatynę (schematy GC lub M-VAC).
Stosowanie CTH uzupełniającej może dotyczyć wyłącznie chorych w dobrym stanie sprawności ogólnej, którzy nie otrzymali leczenia neoadiuwantowego.
źródło: 'Zalecenia' j.w., str. 365-366.

W Waszej sytuacji, skoro doszło do przerzutów do wątroby, tj. odległych, najprawdopodobniej mowa jest o leczeniu paliatywnym, zatem odpowiednie wskazania wyglądają następująco:
Cytat:
Chemioterapia paliatywna
U około połowy chorych na RPM po cystektomii dochodzi do nawrotu choroby.
W zdecydowanej większości przypadków nawrót ma charakter przerzutów w odległych narządach, a tylko u około 10–30% stwierdza się izolowaną wznowę miejscową.
U chorych z przerzutami odległymi lub nieresekcyjną wznową należy rozważyć zastosowanie systemowej CTH.
Dobór schematu leczenia zależy od wielu czynników (przede wszystkim od obecności chorób towarzyszących oraz stanu ogólnego chorych).
Długotrwałe przeżycia po zastosowaniu wielolekowej CTH obserwowano jedynie u chorych w dobrym stanie ogólnym, bez przerzutów do kości i narządów wewnętrznych (wątroby, płuc), z prawidłowym stężeniem dehydrogenazy mleczanowej i fosfatazy zasadowej.
Wartość CTH jest minimalna, a jej tolerancja bardzo zła u chorych w złym stanie ogólnym z rozsiewem narządowym - u takich osób standardem postępowania jest leczenie objawowe.
Najczęściej stosowanymi schematami CTH w leczeniu RPM są GC oraz M-VAC. W badaniu klinicznym z randomizacją porównano oba schematy u chorych na uogólnionego RPM, wykazując ich porównywalną skuteczność, jednak schemat GC był mniej toksyczny. Schemat GC uważa się obecnie za standard w pierwszej linii leczenia paliatywnego chorych na zaawansowanego/uogólnionego RPM. Mediana czasu przeżycia chorych otrzymujących schemat GC lub M-VAC wynosi 12–30 miesięcy, a długotrwałe przeżycia obserwuje się u około 15% leczonych chorych. Ocena odpowiedzi na terapię jest przeprowadzana po podaniu 2–3 cykli CTH, a leczenie kontynuuje się do 5–6 cykli jedynie u chorych odnoszących korzyść kliniczną przy akceptowalnej toksyczności leczenia.
W przypadku chorych z nieprawidłową czynnością nerek zamiast cisplatyny stosuje się karboplatynę, jednak nie wykazano równoważnej skuteczności obu leków. Część chorych niekwalifikujących się do podania analogu platyny może odnieść korzyść z monoterapii gemcytabiną lub podania schematu zawierającego paklitaksel i gemcytabinę.
Winflunina w drugiej linii leczenia u osób leczonych wcześniej schematami zawierającymi cisplatynę wpływa na marginalne przedłużenie czasu przeżycia w porównaniu z leczeniem wyłącznie objawowym, kosztem większej toksyczności.
Chorych na nieoperacyjnego raka z nabłonka przejściowego o lokalizacji pozapęcherzowej (moczowód, miedniczka nerkowa) leczy się według takich samych zasad jak chorych na RPM.
źródło: 'Zalecenia' j.w., str. 366-367.

Wracając do Twojego pytania
Aisza napisał/a:
Nie daje mi spokoju myśl czy jeżeli miałaby chemioterapię okołooperacyjną (tuż przed lub po) nie doszłoby do przerzutów.

Dużo wiedzy na ten temat mogłyby wnieść odpowiedzi na pytania czy wykonano także zabieg usunięcia lokalnych węzłów chłonnych, i czy znaleziono w nich przerzuty nowotworu:
Cytat:
Podczas radykalnej cystektomii pożądane jest wycięcie przynajmniej 15 węzłów chłonnych, co spełnia kryteria rozszerzonej limfadenektomii.
źródło: Zalecenia j.w., str. 363.

Ryzyko wystąpienia przerzutów i wznowy/progresji choroby w dużej mierze zależy od wykonania tego zabiegu i oceny obecności albo braku przerzutów do lokalnych węzłów chłonnych.
  Temat: Rak nadnercza
Richelieu

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 4000

PostDział: Nowotwory układu moczowo-płciowego   Wysłany: 2017-02-12, 21:21   Temat: Rak nadnercza
Wynik mówi o stwierdzeniu obecności raka kory nadnercza,
o największym wymiarze guza pierwotnego przekraczającym 5 cm.

Wartość Ki67 poniżej 5% sugeruje względnie niską agresywność nowotworu,
co może przekładać się na niewysoki stopień złośliwości.
  Temat: Rak moczowodu brodawczakowaty nieinwazyjny
Richelieu

Odpowiedzi: 42
Wyświetleń: 20377

PostDział: Nowotwory układu moczowo-płciowego   Wysłany: 2017-01-14, 18:43   Temat: Rak moczowodu brodawczakowaty nieinwazyjny
maria1952 napisał/a:
ja żadnych zleceń na jakiekolwiek badania nie dostaję!

Proponuję docisnąć pytaniami Twojego lekarza - dlaczego nie uważa badań za wskazane/potrzebne ?
Jeśli jego odpowiedź nie będzie dla Ciebie przekonująca, pozostanie rozważyć zmianę lekarza.

maria1952 napisał/a:
czy ten kontrast (pomimo dobrych wyników przed TK) nie "nadszarpnie mi tej 1 nerki?

Nie odpowiem więcej ponad to, co w poście #21.

Daj znać, co u Ciebie, Mario.
Pozdrawiam.
  Temat: Nowotwór ślinianki przyusznej
Richelieu

Odpowiedzi: 14
Wyświetleń: 7786

PostDział: Nowotwory tarczycy, głowy i szyi   Wysłany: 2017-01-11, 21:38   Temat: Nowotwór ślinianki przyusznej
Katarynka napisał/a:
Wczoraj dostałam wyniki histopatologiczne ślinianki i węzłów chłonnych. Nigdzie nie ma utkania nowotworowego, węzły są niezmienione
Katarynka napisał/a:
Czy jest szansa, że gadzina się rozpełzła i nie zostawiła śladu w węzłach?

Owszem, jest to możliwe, chociaż raczej dość mało prawdopodobne.
Zazwyczaj lokalne węzły chłonne są pierwszym miejscem do którego przerzutuje nowotwór,
stąd brak przerzutów do nich oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że
Katarynka napisał/a:
to podobno bardzo dla mnie dobra wiadomość
  Temat: Rak gardła środkowego zaawansowany i rak przełyku
Richelieu

Odpowiedzi: 9
Wyświetleń: 8290

PostDział: Nowotwory tarczycy, głowy i szyi   Wysłany: 2017-01-10, 21:35   Temat: Rak gardła środkowego zaawansowany i rak przełyku
agamag napisał/a:
W lipcu tata przeszedł radioterapię paliatywną tych zmian w kręgosłupie. Miał 10 naświetlań. Pomogło oczywiście, ból się zmniejszył, ale nadal jest. Tata bierze przeciwbólowo transec w plastrach (nie pamiętam jakiej mocy), jeszcze jakiś lek oraz morfinę.
agamag napisał/a:
Może ktoś wie, do kogo można by się zwrócić skonsultować wyniki i możliwości leczenia. Chodzi mi głównie o te zmiany w kręgosłupie.

Moim zdaniem powinien to być lekarz onkolog prowadzący (koordynujący) dotychczasowe leczenie.

agamag napisał/a:
PO radioterapii paliatywnej żadnych badań już nie było.

Wskazane są w razie potrzeby - tj. przypadku wystąpienia dolegliwości wymagających diagnostyki w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.
  Temat: Testy roma
Richelieu

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 3754

PostDział: Wspomaganie konwencjonalnego leczenia onkologicznego   Wysłany: 2016-10-25, 07:33   Temat: Testy roma
Marzena 66 napisał/a:
Tutaj informacje jak wstawiać załączniki do posta
http://www.forum-onkologi...orum/faq.php#35

Nikola1,

Zrobiłem to za Ciebie.

Wynik testu ROMA wskazuje na niskie ryzyko obecności raka jajnika.
  Temat: Zmiany w przydatkach
Richelieu

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 4009

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2016-10-23, 21:56   Temat: Zmiany w przydatkach
LookRoss,

W badaniu TK uwidoczniono 3 zmiany o charakterze patologicznym (tj. odbiegające od normy):
zmiany o charakterze torbieli wypełnionych płynem występujące przy obu jajnikach
oraz lity guzek w tkance podskórnej jamy brzusznej.

Badanie USG wykazuje jedynie zmiany w jajniku lewym, opisane bardziej szczegółowo, niż w wyniku TK,
pozostałe wymienione w TK lokalizacje nie są wspomniane jako patologicznie zmienione.

Wyniki oznaczonych markerów mieszczą się w granicach normy,
co dodatkowo przemawia za prawdopodobnym łagodnym charakterem uwidocznionych w badaniach zmian.

W tej sytuacji do rozważenia pozostaje celowość wykonania kontrolnego badania MRI,
na co wskazywał lekarz opisujący wynik TK.
  Temat: Rak trzonu macicy zaawansowany
Richelieu

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 5839

PostDział: Nowotwory piersi i ginekologiczne   Wysłany: 2016-10-23, 18:50   Temat: Rak trzonu macicy zaawansowany
anchee92 napisał/a:
Co z tymi licznymi zatorami z komórek raka w światłach naczyń? Czy są one bardzo niebezpieczne?

Ich obecność oznacza, że nowotwór ma skłonność do rozsiewu drogą naczyń (krwionośnych lub limfatycznych),
co potwierdzają wyniki badań dalszych tkanek - węzłów chłonnych lokalnych - w których stwierdzono obecność przerzutów nowotworu.

anchee92 napisał/a:
Co z tym naciekiem w warstwie mięśniowej w trzonie macicy?

To jest pierwotne ognisko choroby - od zajęcia wnętrza macicy nowotwór szerzy się najpierw wgłąb ścian tego narządu, a później także przerzutuje lokalnie, o czym mowa wyżej.
Ilustruje to np. tabela 7 aktualnych 'Zaleceń' (2013 r., str. 288) opisująca kolejne stadia zaawansowania choroby:anchee92 napisał/a:
Ogólnie wszystko pojedynczo rozumiem ale jak to wygląda łącznie?

Po wykonanych zabiegach operacyjnych leczenie powinno być uzupełnione o uzupełniającą chemio- i radioterapię:
Cytat:
W przypadku zmian poza macicą w obrębie jamy brzusznej (stopień IIIA/C) wykonuje się
proste wycięcie macicy z przydatkami wraz z usunięciem widocznych zmian: w obrębie sieci
lub wszczepów w jamie brzusznej. W razie stwierdzenia choroby wewnątrz jamy brzusznej
należy rozważyć usunięcie węzłów chłonnych miednicy i węzłów okołoaortalnych, jeśli są one
powiększone. Chore te kwalifikują się do uzupełniającej CTH i RTH.
źródło: 'Zalecenia' j.w., str. 292.


Pozdrawiam i witam Cię na forum.
  Temat: Gruczolakorak płuca z przerzutami do kręgosłupa
Richelieu

Odpowiedzi: 63
Wyświetleń: 15712

PostDział: Nowotwory płuca i opłucnej   Wysłany: 2016-10-20, 18:37   Temat: Gruczolakorak płuca z przerzutami do kręgosłupa
Magdalena_k_wwy napisał/a:
Ps. Gdzie mogę się pozalic i wykrzyczeć ?

W tym miejscu.
  Temat: Rak moczowodu brodawczakowaty nieinwazyjny
Richelieu

Odpowiedzi: 42
Wyświetleń: 20377

PostDział: Nowotwory układu moczowo-płciowego   Wysłany: 2016-08-31, 20:12   Temat: Rak moczowodu brodawczakowaty nieinwazyjny
maria1952 napisał/a:
czy np. przy 1 nerce TK brzucha robić z kontrastem (myślę, że raczej nie, bo kontrast obciąża zbyt tą 1 nerkę).

Np. może to zależeć od oceny lekarza zlecającego takie badanie, który powinien ocenić,
czy podanie kontrastu jest potrzebne a z drugiej strony możliwe ze względu na aktualny stan zdrowia
- może on nawet w tym celu zlecić uprzednie badane pozostałej nerki, jeśli ma wątpliwości,
a podanie kontrastu uważa za wskazane dla uzyskania większej ilości informacji.
 
Strona 1 z 322
Skocz do:  


logo

Statystki wizyt z innych stron
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group