Strona głównaRak - podstawowe informacjeLeczenie raka: rodzaje i możliwościABC pacjenta onkologicznegoRegulamin portalu i forum
Leczenie miejscowe / systemowe.


Leczenie miejscowe to leczenie nowotworu znajdującego się tylko w wybranym obszarze ciała (w danym narządzie i ewentualnie jego okolicach).

Formy leczenia miejscowego w onkologii to chirurgia i radioterapia. Jeśli mamy do czynienia z guzem litym to w większości przypadków leczenie miejscowe jest konieczne, aby uzyskać szansę na wyleczenie. Wyjątek stanowią niektóre nowotwory wieku dziecięcego, guzy zarodkowe jądra i jajnika oraz nacieki pochodzące z zajęcia narządów przez niektóre nowotwory hematologiczne i układu chłonnego.

Leczenie miejscowe nowotworu złośliwego polega na usunięciu chirurgicznym / naświetleniu guza wraz z marginesem okolicznych tkanek wolnych od nowotworu. Niejednokrotnie usuwa się również (lub naświetla) regionalne (w pobliżu ogniska nowotworu) węzły chłonne.

Jeśli leczenie dotyczy również wspomnianych powyżej regionalnych węzłów chłonnych - nazywa się ono leczeniem lokoregionalnym.

Leczeniem miejscowym można nazwać również chirurgię i radioterapię stosowane w przypadkach ognisk przerzutowych. Ma ono wtedy prawie zawsze charakter paliatywny.

Leczenie systemowe to leczenie podawane ogólnie - zazwyczaj dożylnie lub doustnie. Dociera ono układem krwionośnym do prawie każdego zakamarka ciała - wyjątkiem bywa centralny układ nerwowy (mózg) ze względu na trudne przenikanie leków cytostatycznych przez barierę krew/mózg.

Wiodącą rolę w leczeniu systemowym ma chemioterapia, ale zaliczamy również do leczenia systemowego np. immunoterapię.

Leczenie systemowe guzów litych rzadko jest metodą samodzielną (jeśli zakładamy leczenie radykalne). Chemioterapia stanowi jednak w nowotworach złośliwych cenne uzupełnienie leczenia miejscowego ze względu na ich zdolność do tworzenia przerzutów. To, iż nie dostrzeżono w badaniach obrazowych (np. za pomocą tomografii komputerowej) ognisk przerzutowych wcale nie musi oznaczać, że ich nie ma. Mogą być obecne (w różnych miejscach: narządach / węzłach chłonnych / naczyniach krwionośnych) tzw. mikroprzerzuty, których nie sposób zobaczyć "gołym okiem" (makroskopowo). Leczenie systemowe sprawia, że mikroprzerzuty mają szansę zostać zlikwidowane, co znacznie zwiększa szansę wyleczenia (czyli całkowitego wyeliminowania komórek nowotworowych z organizmu chorego). Leczenie systemowe ma podstawową rolę w leczeniu białaczek, chłoniaków ziarnicznych i nieziarnicznych -> czyli nowotworów pierwotnie już rozsianych oraz (często) guzów wieku wczesno dziecięcego.

Leczenie systemowe odgrywa również niekiedy rolę "indukcyjną" - często miejscowe zaawansowanie guza jest na tyle duże, że leczenie miejscowe (w granicach tkanki zdrowej) nie jest możliwe, byłoby bowiem zbyt okaleczające. Leczenie systemowe zastosowane jako pierwsze może zmniejszyć ognisko nowotworu do takich rozmiarów, iż umożliwi to operację lub naświetlania - co stworzy szansę na próbę leczenia radykalnego (a więc prowadzącego do wyleczenia).

W nowotworach w stadium rozsianym (z przerzutami odległymi) leczenie systemowe stanowi często podstawową formę leczenia - zmniejsza cierpienia chorego wynikające z wpływu na organizm zaawansowanej choroby nowotworowej oraz czasem przedłuża choremu życie.
Forum Onkologiczne - tu znajdziesz informacje o tematach takich jak: rak płuc, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak prostaty, rak piersi. 2009 © forum-onkologiczne.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.