Strona głównaRak - podstawowe informacjeLeczenie raka: rodzaje i możliwościABC pacjenta onkologicznegoRegulamin portalu i forum
Leczenie radykalne / paliatywne.


Leczenie radykalne opiera się na założeniu, iż ma ono doprowadzić do całkowitego wyleczenia pacjenta. Oznacza to, iż postępowanie lecznicze będzie miało na celu zniszczenie wszystkich komórek raka w organiźmie chorego. Ze względu na fakt, że metody onkologicznego leczenia radykalnego są obarczone ryzykiem wystąpienia niejednokrotnie poważnych skutków ubocznych / powikłań - kwalifikacja pacjenta do takiego leczenia powinna być bardzo staranna. Zazwyczaj najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję o możliwości leczenia radykalnego pacjenta chorego na nowotwór złośliwy są :

• stopień zaawansowania choroby nowotworowej (wielkość guza pierwotnego, fakt czy nacieka narządy sąsiednie lub obecne są przerzuty w węzłach chłonnych lub innych narządach)

• umiejscowienie guza (np. w jakim narządzie się znajduje i w jakiej odległości od struktur krytycznych dla funkcjonowania organizmu)

• rodzaju nowotworu (czy jest to guz lity -> jeśli tak, to jaki jest jego rodzaj / z jakiej tkanki się wywodzi i jaki jest jego stopień złośliwości , czy też jest to nowotwór hematologiczny)

• stan zdrowia chorego (stopień sprawności oraz obecność ewentualnych innych niż nowotwór chorób współistniejących i ich nasilenie)

Zakwalifikowanie "na siłę" pacjenta ze zbyt zaawansowaną chorobą nowotworową (lub w złym stanie ogólnym) do agresywnego i często obciążającego leczenia radykalnego może doprowadzić do niepotrzebnego obniżenia jakości jego życia, poważnych powikłań a nawet zgonu, przy jednoczesnym braku szans na osiągnięcie efektu pożądanego - tj. wyleczenia.

Natomiast brak udowodnionych przeciwwskazań do leczenia radykalnego - kompletem badań : obrazowych -> np. tomografia komputerowa, rezonans, USG / innych (inwazyjnych) -> np. bronchoskopia, wideotorakoskopia / oraz histopatologicznym i rezygnacja z tego rodzaju leczenia może pozbawić chorego szansy na wyleczenie. Dlatego tak ogromną wagę ma bardzo dokładna ocena zasięgu choroby oraz jej rodzaj.

Leczenie paliatywne opiera się na założeniu (popartym dowodami uzyskanymi metodami np. wyżej wymienionymi), że wyeliminowanie wszystkich komórek nowotworu z organizmu chorego nie jest niestety już możliwe. W związku z powyższym leczenie paliatywne ma przede wszystkim na celu poprawę jakości życia chorego (złagodzenie objawów powodowanych przez nowotwór), ale i - często - wydłużenie pozostałego okresu przeżycia. W leczeniu paliatywnym stosuje się podobne techniki leczenia jak w radykalnym, jednak o mniejszej intensywności - mają one poprawić jakość życia chorego, a nie ją pogorszyć (np. skutkami ubocznymi / silnymi powikłaniami).
Forum Onkologiczne - tu znajdziesz informacje o tematach takich jak: rak płuc, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak prostaty, rak piersi. 2009 © forum-onkologiczne.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.